Eskiisprojekt

Tellija esitab arhitektile planeeritava maja lähteülesande, mille järgi projekteerija koostab oma nägemuse ja kontseptsiooni. Pärast kahe-kolme nädalast (aeg sõltub hoone keerukusest, mahust, projekteerimisraskusest jne.) projekteerimist peaks valmima eskiisprojekt, mis on tellija ja arhitekti omavahelise töö tulemus, ning millest võib välja lugeda järgnevat:

Üldjuhul on vaja tellijale ja arhitektile hoone konfiguratsiooni kinnitamiseks ja
edasiseks aluseks projekteerimisel eriosade inseneridele ja konstruktoritele.
Ekskiisprojekti võib vaja olla olenevalt objektist kooskõlastamiseks omavalitsuse ametnike ja arhitektidega.