BIM-tehnoloogia ja mudelprojekteerimine

Käesolev dokument on Riigi Kinnisvara AS poolt koostatud mudelprojekteerimise juhend hoonete projekteerimisel. Juhend on esmaversioon ja käsitleb ainult mudelprojekteerimist ning sedagi esialgu piiratud mahus. Juhendit arendatakse tulevikus edasi vastavalt tehnoloogiate ja nende optimaalse rakendatavuse arengutele.

Ehituse infomudelite (BIM – Building Information Modeling) tehnoloogia kasutamisega rakendatakse uusi võimalusi ehitusprojektide kvaliteedi tõstmiseks ning käesoleva juhendiga kasutatakse neid järgmiste põhieesmärkide saavutamiseks:

Mudelprojekteerimise (BIM – projekteerimise) kasutamine pakub uusi paremaid võimalusi alternatiivsete projektlahenduste võrdlemiseks ja erinevate valdkondade projektlahenduste omavaheliseks koordineerimiseks. Infomudelite andmete põhjal kergemini teostatavad hoonesimulatsioonid võimaldavad paremini hinnata projekteeritava hoone tulevasi energiavajaduse- ja halduskulusid ning ka kasutusmugavust. Mudelprojekteerimise osana automaatselt saadavatest mahuarvutustest tulenevad ka kergemini teostatavad ehitusmaksumuse hinnangud, mis võimaldab hoonestajal modelleerimise käigus operatiivselt jälgida ja parandada kavandatava rahapaigutuse ja kogu hoonestusprotsessi lõpuks tekkiva kvaliteedi suhet.

Käesolev juhend lähtub põhimõttest, et infomudelite kasutamine annaks informatsiooni st modelleerimise tulemuse igal tasandil vajalike otsuste tegemiseks eelkõige hoonestajale. Sellest tulenevalt on juhendiga määratud ka tingimused, millele mudel peab vastama ja juhend ei käsitle näiteks mudelprojekteerimise juhtimist (sh projekteerijatevahelisi mudelite tööversioone) ega spetsiifiliselt töövõtte puudutava informatsiooni modelleerimist.

Mudelprojekteerimise juhend