Arhitektuurne ja ehituslik projekteerimine

Projekteerimistööde alustamiseks on vajalik tellija poolt läbimõeldud ruumiprogramm: näiteks kui palju on tarvis elu-, magamis- ja vannitube ning kui suur peaks olema köök, lisaks tuleks kirjeldada, millisele kvaliteediklassile peaks hoone vastama.

Projekteerija koostab oma erialale vastavad joonised ja seletuskirjad ning taotleb vajalikud kooskõlastused (Tervisekaitse- ja Päästeametilt, kohalikult omavalitsuselt jms.) Projekteerimises osalevad mitmete erialade esindajad: elektri-, vee-, kütte-, kanalisatsiooni-, ventilatsiooni- ja üldehitusprojekteerijad. Konstruktorid teevad vajalikud tugevusarvutused.

Arhitekti pakutud erinevad lahendused tuleb läbi töötada kõigil kavandamisprotsessis oasalevatel eri valdkondade esindajatel. See võtab aega. Ka projekteerimine ja kooskõlastuste taotlemine on aeganõudev protsess. Seepärast soovitatakse kavandamistöödega alustada sügisel või hilissuvel, siis jõuab järgmise suve alguseks ehitustööde juurde. Abiks on projekteerija poolne selgitus, kui palju aega kulub nii projekteerimisdokumentatsiooni koostamiseks kui ka kooskõlastuste saamiseks.

Projekteerimistööde täispaketi kulud moodustavad ca 10-12% ehitustööde maksumusest. Seega 1,2 miljoni kroonise ehitusmaksumusega hoone puhul teeks see ca. 120 000 krooni. Paljudele tundub see summa kindlasti kaunis suur, kuid selle näol on tegemist projekteerimistööde täispaketiga, mis on vajalik, et tagada kiire ja tõrgeteta ehitamine ning hilisemad madalamad kasutuskulud. Tavaliselt tellitakse aga arhitektilt vaid arhitektuurse osa dokumendid (ca 70 000 krooni) ja esitatakse need ehitajale pakkumise tegemiseks. Kahjuks on see äärmiselt mõtlematu samm. Puudulike projekteerimisdokumentide järgi on ehitajal raske teha korrektset pakkumist, mistõttu tekib hiljem alati vaidlusi raha juurdeküsimise osas. Tagajärjena kulub ehitustöödeks tunduvalt rohkem aega või jääb ehitus hoopis pooleli, kuna lahkhelid on muutnud koostöö võimatuks.

Projektdokumentatsiooni valmimisel on mõttekas koostada üldehitustöödeks töömahtude loetelu ning kontrolleelarve. Arenenud riikides on töömahud ja kontrolleelarved projektdokumentatsiooni lahutamatud osad.