Tutvustus

Oleme pika ajaloo ja suurte kogemustega arhitektuur-ehituslikku projekteerimisteenust pakkuv arhitektuuribüroo Tartus. Meid teatakse kui paljude Tartu suurobjektide loojat ja konkursside võitjat.

Tartu Arhitektuuribüroo järjepidevus sai alguse 1945. aastal, mil tollaegne linnaarhitekt Arnold Matteus moodustas Tartu Linnavalitsuse juurde arhitektuuribüroo linna territooriumil olevate hoonete ja rajatiste projekteerimiseks ning planeeringute koostamiseks. 1997. aastal reorganiseeriti Tartu Arhitektuuribüroo osaühinguks ning 1998. aastal erastati büroo OÜ Minnoli poolt. 2009.a. registreeriti Tartu Arhitektuuribüroo kaubamärgina. Alates 01.09.2009.a. kuulub Tartu Arhitektuuribüroo kaubamärgi kasutusõigus Minnoli OÜ-le ning alates 2012.a. kannab Minnoli OÜ ärinime Tartu Arhitektuuribüroo OÜ.

Pikaajaline töökogemus on andnud büroole rohke pagasi erinevates ehitusega seotud valdkondades. Põhilisteks tegevusaladeks on olnud arhitektuur-ehituslik projekteerimine, linnaplaneering, hoonestus- ja haljastusprojektid, ehitusdokumentatsioonide koostamine, arhitektuuri- ja ehitusalased konsultatsioonid, ehitusjärelvalve ning ehitaja valiku konkursside korraldamine, sh ka eelarvelised riigihanked. Praegusel ajal omab firma järgmisi tegevuslitsentse:

Tehnoloogia

Kõrgekvaliteedilist teostust võimaldavad nii kaasaegsed võimalused kasutatava projekteerimis- ja joonestustarkvara näol, kui ka kvalifitseeritud personal.

Tartu Arhitektuuribüroo on üks Eesti esimesi arhitektuuribüroosid, mis omandas ametliku ArchiCADi kasutuslitsentsi juba aastal 1995. Praegune, kasutuses olev versioon on ArchiCAD 23. Lisaks kasutatakse projekteerimis-tarkvarasid AutoCAD, AutoCAD Architectural Desktop ning Revit Structure. Visualiseerime programmiga Lumion 10 ja arhitekt-planeerija programmiga Civil 3D.

2010. a. võtsime kasutusele BIM-tehnoloogia ja mudelprojekteerimise.

Peaarhitekt on Roman Smuškin, kes on tuntud kui mitmete Tartu suurobjektide autor. Büroo igapäevategevust juhib laialdase projektijuhtimise kogemusega Urmas Makrjakov, kes on olnud firmaga seotud juba 90-ndatest aastatest.

Seoses peatselt avaneva Euroopa Liidu 2014-2020 rahastamisperioodi meetmetega jätkatakse ühe tegevusena ka korterelamute rekonstrueerimise toetamisega. Vastavalt “Ühtekuuluvuspoliitika fondide rakenduskava 2014-2020” prioriteetse suuna “Energiatõhusus” meetme “Energiatõhususe saavutamine elamumajanduses” tegevuse määruse eelnõule on korterelamute rekonstrueerimise toetuse saamiseks vaja korteriühistul või kohalikul omavalitsusel ehk toetuse taotlejal sõlmida leping konsultandiga. Tehnilise konsultandi ülesandeks on koostöös taotlejaga hoone rekonstrueerimise projekteerimistööde ja ehitushangete korraldamine ja rekonstrueerimistööde koordineerimine. Algaval Euroopa Liidu 2014-2020 rahastamisperioodil pakub ettenähtud korterelamute rekonstrueerimise meetmete tehnilise konsultandi teenust ka meie ettevõte.