MTR registreeringud

Praegusel ajal omab firma järgmisi MTR registreeringuid:

EEP001313, 26.03.2008 – projekteerimine (arhitektuurne ja konstruktiivne)
EPE000530, 30.09.2009 – ehitusprojektide ekspertiiside tegemine
EEO002032, 30.09.2009 – omanikujärelevalve
TEL001329, 14.10.2009 – elektritööd
EEK001070, 07.10.2014 – ehitiste ekspertiis

VS378/2008, 22.04.2013 – muinsuskaitse tegevusluba

Kutsetunnistused