Põhiteenused

  • arhitektuur-ehituslik projekteerimine eri staadiumides
  • üld- ja detailplaneeringute koostamine ja kooskõlastamine
  • detailplaneeringutele ja ehitusprojektidele valguse ja varjde analüüsi tegemine
  • projekti juhtimine
  • omanikujärelevalve
  • vertikaalplaneerimine
  • ehituskonstruktsioonide projekteerimine
  • väikevormide projekteerimine
  • erialane nõustamine ja konsultatsioonid
  • korterelamute rekonstrueerimise meetme tehniline konsultant