Project Management

Project management is a system of measures for performing individual assignments. The proficiency in techniques of project management determines how quickly, economically and reliably an assignment can be completed. A balanced approach to the matter includes attention to both the technical aspects of management and the relations within the designing team and the motivation of the team.
Project management is a necessary tool for the contemporary organizations facing problems of limited resources, the pressure of the competitive market constantly shortening the time frames for completing assignments and the increasing complexity of tasks – this applies both to launching a new product, developing an information system, implementing a production technology and realizing a particular business project.

Projektijuhtimine ehituses

Projektijuhtimist võib lühidalt iseloomustada kahe sõnaga: ideest lahenduseni ehk konsultandipoolne abi tellija ehitusprojekti juhtimisel. Projektijuht astub tellija parema käe rolli, esindades teda ning tehes kõike vajalikke töid tema eest. Tehtavate tööde nimistu on väga lai, hõlmates näiteks tellijale sobiva maatüki otsimist, projekteerimist, ehitusvähempakkumise korraldamist, suhtlemist riigi- ja kohalike omavalitsusametnikega jms. Projektijuhi viimaseks ülesandeks on tellijatele võtmete ehk objekti üle andmine

Miks otsustada projektijuhtimise kasuks?

Kompleksteenus – ideest võtmeni
Projektijuhtimise puhul viib kõik kinnisvara arenduse juures vajalikud tööd läbi projektijuht, kuid samas jääb otsustajaks tellija. Tellijal on igal ajahetkel õigus ja võimalus sekkuda projektijuhi töösse, kuid tal puudub vajadus tegelda jooksvate probleemidega. Puudub tarvidus erineva erialase (kinnisvara, projekteerimine, ehitus jms) tööjõu värbamiseks, sest kõike seda pakub talle projektijuht.

Erapooletus

Projektijuht on tellija erapooletu esindaja. Projektijuht ei ole seotud kinnisvara arenduse protsessis tehtavate tööde teostajatega. Nii näiteks on projektijuht kliendi erapooletuks esindajaks-eksperdiks ehitustööde ajal, et tagada ehituse õiglane hind ja tellija poolt soovitud kvaliteet.

Hind

Kuna projektijuht pakub kompleksteenust, siis on tal seda tellijale võimalik tunduvalt odavamalt pakkuda kui seda saaks teenuse osi eraldi ostes või selleks eraldi tööjõudu palgates. Seda eelkõige järgmistel põhjustel:

Kiirus

Heal projektijuhil on kõikide kinnisvara arenduse jaoks vajalike protsesside läbiviimiseks olemas tegus meeskond, mis tagab selle, et iga meeskonna liige tegutseb oma kompetentsuse vallas ja töö ei kasva üle pea. Kord käima lükatud protsess ei jää toppama aja ja kogemuse puudumise taha, vaid viiakse lõpuni.