Firmast

Tartu Arhitektuuribüroo järjepidevus sai alguse 1945. aastal, mil tollaegne linnaarhitekt Arnold Matteus moodustas Tartu Linnavalitsuse juurde arhitektuuribüroo linna territooriumil olevate hoonete ja rajatiste projekteerimiseks ning planeeringute koostamiseks. 1997. aastal reorganiseeriti Tartu Arhitektuuribüroo osaühinguks ning 1998. aastal erastati büroo OÜ Minnoli poolt. 2009.a. registreeriti Tartu Arhitektuuribüroo kaubamärgina. Alates 01.09.2009.a. kuulub Tartu Arhitektuuribüroo kaubamärgi kasutusõigus Minnoli OÜ-le ning alates 2012.a. kannab Minnoli OÜ ärinime Tartu Arhitektuuribüroo OÜ.
Pikaajaline töökogemus on andnud büroole rohke pagasi erinevates ehitusega seotud valdkondades. Põhilisteks tegevusaladeks on olnud arhitektuurne projekteerimine, linnaplaneering, hoonestus- ja haljastusprojektid, ehitusdokumentatsioonide koostamine, arhitektuuri- ja ehitusalased konsultatsioonid, ehitusjärelvalve ning ehitaja valiku konkursside korraldamine, sh ka eelarvelised riigihanked. Praegusel ajal omab firma järgmisi tegevuslitsentse:

EEP001313, 26.03.2008 - arhitektuurne projekteerimine
EPE000530, 30.09.2009 - ehitusprojektide ekspertiiside tegemine
EEO002032, 30.09.2009 - omanikujärelevalve
TEL001329, 14.10.2009 - elektriosade projekteerimine
EEJ002162, 16.12.2009 - ehitusjuhtimine

Kõrgekvaliteedilist teostust võimaldavad nii kaasaegsed võimalused kasutatava projekteerimis- ja joonestustarkvara näol, kui ka kvalifitseeritud personal.

Tartu Arhitektuuribüroo on üks Eesti esimesi arhitektuuribüroosid, mis omandas ametliku ArchiCADi kasutuslitsentsi juba aastal 1995. Praegune, kasutuses olev versioon, on ArchiCAD 15.0. Lisaks kasutatakse projekteerimistarkvarasid AutoCAD LT ja AutoCAD 2009 Architectural Desktop ning Revit Structure. Vanemarhitekt visualiseerib programmiga Artlantis Studio ja arhitekt-planeerija programmiga Civil 3D.

Peaarhitekt on Roman Smushkin, kes on tuntud kui mitmete Tartu suurobjektide autor. Büroo igapäevategevust juhib laialdase projektijuhtimise kogemusega Urmas Makrjakov, kes on olnud firmaga seotud juba 90-ndatest aastatest.

Seoses peatselt avaneva Euroopa Liidu 2014-2020 rahastamisperioodi meetmetega jätkatakse ühe tegevusena ka korterelamute rekonstrueerimise toetamisega. Vastavalt "Ühtekuuluvuspoliitika fondide rakenduskava 2014-2020" prioriteetse suuna "Energiatõhusus" meetme "Energiatõhususe saavutamine elamumajanduses" tegevuse määruse eelnõule on korterelamute rekonstrueerimise toetuse saamiseks vaja korteriühistul või kohalikul omavalitsusel ehk toetuse taotlejal sõlmida leping konsultandiga. Tehnilise konsultandi ülesandeks on koostöös taotlejaga hoone rekonstrueerimise projekteerimistööde ja ehitushangete korraldamine ja rekonstrueerimistööde koordineerimine. Algaval Euroopa Liidu 2014-2020 rahastamisperioodil pakub ettenähtud korterelamute rekonstrueerimise meetmete tehnilise konsultandi teenust ka meie ettevõte.